Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Aktualności

Jakie zadania wykonuje zgromadzenie beneficjentów fundacji rodzinnej?

Niezbędny organem fundacji rodzinnej jest zgromadzenie beneficjentów. To kto będzie wchodzić w skład zgromadzenia może mieć kluczowe znaczenie dla fundatora, który chciałby utrzymać wpływ na losy majątku wniesionego do fundacji.

Czy lista beneficjentów fundacji rodzinnej jest jawna? Czy spis beneficjentów fundacji rodzinnej jest publikowany w CRBR?

Fundacja rodzina to instytucja służąca przede wszystkim celom prywatnym. Majątek wnoszony do fundacji rodzinnej jest majątkiem fundatora a nie jego przedsiębiorstwa. Sfera dotycząca tego majątku oraz beneficjentów powinna być więc prywatna. Czy jednak tak będzie?

Kto zarządza fundacją rodzinną?

Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadza dwa obligatoryjne organy. Zarząd oraz zgromadzenie beneficjentów. Poznanie kompetencji każdego organu jest kluczowe dla ustalenia treści statutu oraz zapewnienia sobie przez fundatora pośredniej kontroli nad fundacją.

Czy fundacja rodzinna może żądać zwrotu świadczeń przekazanych beneficjentów lub je odwołać?

Istotnym elementem w funkcjonowaniu fundacji rodzinnej jest realizacja świadczeń na rzecz beneficjentów. Decydując o treści statut należy uwzględnić to czy świadczenia mogą zostać zwrócone lub odwołane.

Czy spółka stosująca estoński CIT może udzielać pożyczek?

Estoński CIT staje się coraz bardziej popularny. Wraz ze wzrostem spółek stosujących ten model opodatkowania pojawiają się nowe spory dotyczące podatkowych skutków niektórych transakcji. Należy do nich również zagadnienie zakwalifikowania pożyczki jako ukrytego zysku.

Jak założyć fundację rodzinną w 6 krokach?

Fundacja rodzinna zakładana jest na lata. Dlatego do jej założenia należy prawidłowo się przygotować. Zanim złożone zostać oświadczenie o jej ustanowieniu fundator musi podjąć kluczowe dla przyszłej fundacji decyzje.

Wady i zalety fundacji rodzinnej

Wejście w życie ustawy o fundacji rodzinnej wzbudziło wielkie zainteresowanie. Jak każde novum zrodziło jednak szereg pytań o korzyści i wady płynące z założenia fundacji rodzinnej.

Czy fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospdoarczą?

Fundacja rodzinna to nowa atrakcyjna forma zabezpieczenia majątku. Zaletą fundacji rodzinnej jest też jej opodatkowanie oraz możliwość prowadzenie działalności gospodarczej ale w ograniczonym zakresie.

Czy fundacja rodzinna pozwala chronić majątek?

Fundacja rodzinna to nowy instrument pozwalający zapewnić nie tylko sukcesję ale przede wszystkim ochronę majątku.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadza nową formułę opodatkowania. O ile, wniesienie majątku do fundacji rodzinnej nie będzie opodatkowane, o tyle wypłaty na rzecz beneficjentów już tak. Przedstawiamy strukturę opodatkowania fundacji rodzinnej.

Call Now ButtonZADZWOŃ