Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Aktualności

ulga na innowacyjnych pracowników

Jakie są warunki skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników?

Zgodnie z uchwalonym Polskim Nowym Ładem, z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników będą mogli skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników do wykonywania działalności badawczo-rozwojowej. Pracownik będzie mógł zostać zakwalifikowany do ulgi jedynie w przypadku bezpośredniego zaangażowania w działalność badawczo-rozwojową. Przez pracowników zaangażowanych bezpośrednio w działalność badawczo-rozwojową rozumiani będą pracownicy, których: czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej…
Czytaj więcej

estonski cit przyklady

Estoński CIT 2.0 na przykładach – Polski Nowy Ład

Estoński CIT to model opodatkowania, który pozwala na przesunięcie momentu opodatkowania do czasu dystrybucji zysku oraz na skorzystanie z niższej realnej stawki opodatkowania zysków wypłacanych ze spółki. Tak długo jak zyski pozostają w spółce, tak długo opodatkowanie nie występuje. W praktyce oznacza to również, że nie ma potrzeby bieżącego ewidencjonowania dochodu dla celów podatkowych. Znaczenie…
Czytaj więcej

spółka zoo jako wspólnik spółki osobowej

Czy spółka z o.o. będąca wspólnikiem spółki osobowej może skorzystać z estońskiego CIT?

Polski Nowy Ład zmienia zasady opodatkowania w ramach estońskiego CIT, czyniąc tą formę opodatkowania atrakcyjną. Pamiętać jednak trzeba, że nie każda spółka z o.o., spółka komandytowa lub komandytowa akcyjna będzie mogła skorzystać z estońskiego CIT. Przeszkodą może być posiadanie statusu wspólnika w innej spółce.

Czy po przekształceniu JDG w spółkę z o.o. można skorzystać z estońskiego CIT?

Wiele przedsiębiorców prowadzących JDG rozważa przekształcenie w celu skorzystania z estońskiego CIT. Warto zapoznać się ze skutkami przekształcenia i ustalić, czy spółka powstała z przekształcenia będzie mogła skorzystać z estońskiego CIT.

nowy ład estonski cit

Ile wynosi opodatkowanie w ramach estońskiego CIT? – Polski Nowy Ład

Zgodnie z Polskim Nowym Ładem opodatkowanie działalności w formie estońskiego CIT wydaje się bardzo atrakcyjnej. Nowe stawki podatkowe pozwalają istotnie obniżyć koszt podatkowy prowadzonej działalności.

Estoński CIT nowy ład

Jakie warunki zgodnie z Polskim Ładem należy spełnić aby skorzystać z „estońskiego CIT”?

Nowy Ład wprowadza zmiany do estońskiego CITu. Od 2022 roku wiele przedsiębiorców, w celu optymalizacji podatkowej, zapewne zdecyduje się na przekształcenie JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialności w celu skorzystania z estońskiego CIT. Przyjęte w Nowym Ładzie zmiany istotnie zwiększają bowiem atrakcyjność tego modelu opodatkowania.

Dofinansowanie startupów w związku z wydatkami na wynagrodzenia oraz nakłady

Dofinansowanie dla Start-up Specyfika startupów objawia się poprzez duże nakłady inwestycyjne, które często przewyższają osiągnięty w pierwszych latach dochód. Pojawiające się na rynku podmioty coraz częściej opierają swój biznes na działalności badawczo-rozwojowej, przez wzgląd na rozwój gospodarki, potrzeby rynku i korzystne rozwiązania podatkowe przewidziane dla tego typu działalności. W związku z wejściem na rynek, nowo…
Czytaj więcej

Polski Nowy Ład – ulga na prototyp

Ulga na prototyp (produkcję próbną) to nowe rozwiązanie podatkowe zaproponowane w projekcie Nowego Ładu, które ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do wytwarzania prototypów i wprowadzania ich do sprzedaży na rynku. Wytworzony produkt ma być innowacyjny w skali przedsiębiorstwa, niewystępujący dotychczas na rynku oraz wyróżniający się wydajnością techniczną, użytecznością i funkcjonalnością. Z tytułu ulgi, podatnik uprawniony…
Czytaj więcej

ulga na innowacyjnych pracowników

Polski Nowy Ład – ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Nowy Polski Ład – przedsiębiorca zatrudniający pracowników B+R będzie mógł pomniejszych zaliczki na PIT

Fundacja Rodzinna – wyczekiwane rozwiązanie firm rodzinnych

Ustawa o fundacjach rodzinnych – projekt opublikowany W ostatnich dniach na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o fundacji rodzinnej, której celem jest wprowadzenie zupełnie nowego podmiotu do porządku prawnego – fundacji rodzinnej. Cel i najważniejsze założenia fundacji rodzinnych W odpowiedzi  na postulaty zgłaszane przez środowisko firm rodzinnych, ustawodawca obrał za cel…
Czytaj więcej

Call Now ButtonZADZWOŃ