Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości – podział majątku wspólnego a upływu 5 lat od nabycia nieruchomosci

W dniu 31 marca 2021 r. wydana została interpretacja ogólna Ministra Finansów (nr DD2.8201.7.2020), potwierdzająca że 5 letni termin determinujący ustanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży nieruchomości, winien być liczony od dnia jej nabycia do majątku wspólnego, nie od dnia podpisania umowy o podziale majątku. Interpretacja ogólna jest reakcją Ministra Finansów na szereg…
Czytaj więcej