Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Kategoria: Nowy Ład

ulga na innowacyjnych pracowników

Jakie są warunki skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników?

Zgodnie z uchwalonym Polskim Nowym Ładem, z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników będą mogli skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników do wykonywania działalności badawczo-rozwojowej. Pracownik będzie mógł zostać zakwalifikowany do ulgi jedynie w przypadku bezpośredniego zaangażowania w działalność badawczo-rozwojową. Przez pracowników zaangażowanych bezpośrednio w działalność badawczo-rozwojową rozumiani będą pracownicy, których: czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej…
Czytaj więcej

Czy po przekształceniu JDG w spółkę z o.o. można skorzystać z estońskiego CIT?

Wiele przedsiębiorców prowadzących JDG rozważa przekształcenie w celu skorzystania z estońskiego CIT. Warto zapoznać się ze skutkami przekształcenia i ustalić, czy spółka powstała z przekształcenia będzie mogła skorzystać z estońskiego CIT.

nowy ład estonski cit

Ile wynosi opodatkowanie w ramach estońskiego CIT? – Polski Nowy Ład

Zgodnie z Polskim Nowym Ładem opodatkowanie działalności w formie estońskiego CIT wydaje się bardzo atrakcyjnej. Nowe stawki podatkowe pozwalają istotnie obniżyć koszt podatkowy prowadzonej działalności.

Estoński CIT nowy ład

Jakie warunki zgodnie z Polskim Ładem należy spełnić aby skorzystać z „estońskiego CIT”?

Nowy Ład wprowadza zmiany do estońskiego CITu. Od 2022 roku wiele przedsiębiorców, w celu optymalizacji podatkowej, zapewne zdecyduje się na przekształcenie JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialności w celu skorzystania z estońskiego CIT. Przyjęte w Nowym Ładzie zmiany istotnie zwiększają bowiem atrakcyjność tego modelu opodatkowania.

Call Now ButtonZADZWOŃ