Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Ile wynosi opodatkowanie w ramach estońskiego CIT? – Polski Nowy Ład

Ile wynosi opodatkowanie w ramach estońskiego CIT? – Polski Nowy Ład

Zgodnie przyjętym Polskim Nowym Ładem obniżone zostaną stawki podatku funkcjonujące w ramach estońskiego CIT.

Przypominamy, że estoński CIT przewiduje odroczenie zapłaty podatku do momentu wypłaty zysku ze spółki (brak bieżącego opodatkowania podatkiem dochodowym). W przypadku wypłaty stawki podatku wynosić będą odpowiednio 10% dla małych podatników CIT i 20% dla pozostałych – ich stosowanie będzie niezależne od poziomu dokonywanych inwestycji.

Aktualnie mali podatnicy korzystający z estońskiego CIT zobowiązani są do zapłaty 15% lub 10%, a więksi natomiast – 25% bądź 20% CIT. Stosowanie niższych stawek uzależnione jest obecnie od wysokości nakładów inwestycyjnych. Jeśli te wyniosą co najmniej 50% w każdym dwuletnim okresie lub 110% w każdym czteroletnim okresie – można zastosować obniżenie do stawek odpowiednio: 10% i 20%.

Należy podkreślić, iż w przypadku wypłaty dywidendy wspólnik, który ją otrzymuje, obowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Standardowa stawka wynosi 19% ale w przypadku estońskiego CIT już dziś obowiązuje mechanizm pozwalający odliczyć podatek zapłacony przez spółkę od podatku dochodowego wspólnika od dywidendy. Powyższe powoduje zmniejszenie efektywnego opodatkowania.

W przypadku wprowadzenia zmian będących przedmiotem Polskiego Nowego Ładu, mechanizm powinien zostać dodatkowo wzmocniony (na podstawie art. 30a ust. 19 ustawy o PIT), co spowoduje, iż będzie można odliczyć od PIT wspólnika więcej CIT zapłaconego przez spółkę niż obecnie. Niższa będzie więc efektywna stopa opodatkowania.

Zgodnie z nowymi przepisami wspólnik (osoba fizyczna) otrzymujący dywidendę będzie miał bowiem prawo obniżyć 19% PIT od wypłaty dywidendy o 70% lub 90% zapłaconego CIT zależnie od okoliczności.

Zachęcamy do kontaktu i przeanalizowania skutków wejścia w estoński CIT od 2022 roku.

Call Now ButtonZADZWOŃ