Co to jest test przedsiębiorcy?

Zwrot „test przedsiębiorcy” został wykorzystany w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Finansów pn. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019 – 2022. Zapowiadany przez Ministerstwo Finansów „test przedsiębiorcy” nakierowany będzie na ograniczenie skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne jako przychodów ze źródła „pozarolniczej działalności gospodarczej”. Lektura dokumentu prowadzi do wniosku, że w najbliższej…
Czytaj więcej