Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Kategoria: przekształcenie JDG w sp. z o.o.

estonski cit przyklady

Estoński CIT 2.0 na przykładach – Polski Nowy Ład

Estoński CIT to model opodatkowania, który pozwala na przesunięcie momentu opodatkowania do czasu dystrybucji zysku oraz na skorzystanie z niższej realnej stawki opodatkowania zysków wypłacanych ze spółki. Tak długo jak zyski pozostają w spółce, tak długo opodatkowanie nie występuje. W praktyce oznacza to również, że nie ma potrzeby bieżącego ewidencjonowania dochodu dla celów podatkowych. Znaczenie…
Czytaj więcej

spółka zoo jako wspólnik spółki osobowej

Czy spółka z o.o. będąca wspólnikiem spółki osobowej może skorzystać z estońskiego CIT?

Polski Nowy Ład zmienia zasady opodatkowania w ramach estońskiego CIT, czyniąc tą formę opodatkowania atrakcyjną. Pamiętać jednak trzeba, że nie każda spółka z o.o., spółka komandytowa lub komandytowa akcyjna będzie mogła skorzystać z estońskiego CIT. Przeszkodą może być posiadanie statusu wspólnika w innej spółce.

Czy po przekształceniu JDG w spółkę z o.o. można skorzystać z estońskiego CIT?

Wiele przedsiębiorców prowadzących JDG rozważa przekształcenie w celu skorzystania z estońskiego CIT. Warto zapoznać się ze skutkami przekształcenia i ustalić, czy spółka powstała z przekształcenia będzie mogła skorzystać z estońskiego CIT.

Call Now ButtonZADZWOŃ