Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Czy spółka z o.o. będąca wspólnikiem spółki osobowej może skorzystać z estońskiego CIT?

Czy spółka z o.o. będąca wspólnikiem spółki osobowej może skorzystać z estońskiego CIT?

spółka zoo jako wspólnik spółki osobowej

Spółka z o.o. będąca wspólnikiem spółki osobowej nie może skorzystać z „estońskiego CIT”.


Przepis art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT stanowi, że warunkiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych jest nieposiadanie udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Posiadanie przez spółkę z o.o. ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną (w spółce osobowej) wyklucza możliwość zastosowania estońskiego CIT. Możliwość ta powstanie dopiero, gdy spółka z o.o. wystąpi ze spółki osobowej.

Polski Nowy Ład nie przewiduje w tym zakresie żadnych zmian.

Call Now ButtonZADZWOŃ