Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

O nas

Zespół HMP tworzą profesjonalni doradcy, którzy swoje kompetencje i doświadczenia zdobywali współpracując z czołowymi międzynarodowymi firmami doradczymi i renomowanymi polskimi kancelariami prawnymi.

Posiadamy specjalistyczną wiedzę w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa handlowego i procesów restrukturyzacyjnych, jak również w dziedzinie własności intelektualnej oraz prawa IT.

Łącząc kompetencje adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych jesteśmy w stanie świadczyć kompleksową obsługę prawną i podatkową na najwyższym poziomie i w każdym czasie odpowiedzieć na zapotrzebowania naszych klientów.

Naszym celem jest przyczynianie się do rozwoju działalności naszych klientów poprzez identyfikację oszczędności i wspieranie w osiąganiu korzyści w rozliczeniach prawno-podatkowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i podatkowego w ich bieżącej działalności.

Jesteśmy także świadomi wyzwań jakie przed naszymi klientami stawiają dynamicznie zmieniające się regulacje prawne oraz orzecznictwo sądowe. Dlatego też posiadamy bogatą ofertę szkoleń pozwalających na odpowiednie przygotowanie się do nadchodzących zmian w przepisach czy też podsumowujące najnowsze trendy orzecznicze w kluczowych dla naszych klientów sprawach.

Na co dzień współpracujemy także ze specjalistami z wielu innych dziedzin, których wsparcie jest nieodzowne w trakcie realizowanych przez nas projektów. Są to m. in. rzeczoznawcy majątkowi, geodeci, geolodzy, eksperci budowlani, a także kancelaria notarialna.

Wszystkich nas łączy pasja w dążeniu do zapewnienia obsługi prawnej i podatkowej na najwyższym poziomie.

Należymy do

ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

Radca prawny, doradca podatkowy

Michał Hankus

Adwokat, doradca podatkowy

Piotr Majewski

Radca prawny, doradca podatkowy

Michał Hankus

Michał ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie studiów spędził semestr na University of Malta. Następnie, kontynuował edukację prawniczą odbywając aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych i złożył egzamin radcowski uzyskując wyróżnienie. Od 2014 r. jest także doradcą podatkowym. Praktyczne doświadczenie zdobywał już w trakcie studiów odbywając szereg praktyk w zagranicznych spółkach doradczych (CSI Chartered Accountants w Dublinie), renomowanych kancelariach prawnych w Krakowie (Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór) oraz w Agencji Nieruchomości Rolnych. Od 2009 r. do 2018 r. był zawodowo związany z jedną z czołowych firm doradczych PricewaterhouseCoopers (PwC), w ostatnich latach zajmując stanowisko menedżera w Dziale Prawno-Podatkowym. W okresie przeszło 10-letniej aktywności zawodowej w obszarze doradztwa prawno-podatkowego Michał obsługiwał osoby fizyczne oraz przedsiębiorców z różnorodnych branż (w tym automotive, FMCG, energetyka odnawialna, IT, wydobycie, branża paliwowa). Głównym obszarem zainteresowań zawodowych Michała jest podatek od dochodowy od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozliczaniem procesów inwestycyjnych i amortyzacją środków trwałych oraz badania poprawności sporządzania kalkulacji podatku rocznego, wdrażanie ulgi badawczo-rozwojowej, optymalizacja podatku od nieruchomości, postępowania podatkowe oraz sądowo-administracyjne. Michał doradza także w sprawach związanych z redukcją wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, i prowadzi szkolenia oraz seminaria o tematyce prawno-podatkowej. Jest także autorem publikacji w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej m. in. Przeglądzie Podatkowym, Monitorze Podatkowym i Rzeczpospolitej oraz jest współautorem przygotowanego przez PwC raportu pt. „Podatek od nieruchomości – 25 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”. Specjalizacje: podatki dochodowe, ulga B+R i wsparcie nowych inwestycji, podatek od nieruchomości, postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne
Adwokat, doradca podatkowy

Piotr Majewski

Piotr był stypendystą i ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie studiów prawniczych realizował również studia na kierunku stosunków międzynarodowych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po zdaniu egzaminu i dostaniu się na aplikację adwokacką realizowaną przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, współpracował z wieloma renomowanymi kancelariami adwokackimi. W 2011 roku Piotr dołączył do grona prawników Kancelarii ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy w Katowicach. W 2014 r. wpisany został na listę doradców podatkowych, a w 2015 r. ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i uzyskał wpis na listę adwokatów. W ciągu ponad 10-letniej pracy zawodowej Piotr udzielał wsparcia prawno-podatkowego osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z różnorodnych branż, w tym górniczej, medycznej, IT oraz transportowej. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Zaangażowany jest w reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz administracyjnymi, a także przed sądami i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W obszarze jego zainteresowań i praktyki pozostaje również prawo gospodarcze, przekształcenia oraz podziały spółek. Piotr doradza także w sprawach związanych z redukcją kosztów podatkowych i prowadzi szkolenia oraz seminaria o tematyce prawno-podatkowej. Specjalizacje: VAT, schematy podatkowe (MDR), postępowania karnoskarbowe, fuzje i przejęcia, prawo konsumenckie, prawo medyczne

Of counsel

Tomasz Kozieł
Radca prawny

Tomasz Kozieł

Radca prawny

Tomasz Kozieł

Tomasz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie kontynuował edukację prawniczą odbywając aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, gdzie w 2016 r. złożył egzamin radcowski uzyskując 3. najlepszy wynik w województwie. Praktyczne doświadczenie zdobywał w największej kancelarii prawnej na Śląsku – ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy w Katowicach. W ciągu ponad 9-letniej pracy zawodowej udzielał wsparcia prawnego osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z różnorodnych branż, w tym chemicznej, inżynieryjnej oraz automotive. Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu umów oraz sporządzaniu opinii prawnych w różnych aspektach w zakresie prawa spółek, prawa cywilnego i administracyjnego oraz prawa pracy. Brał także udział w wielu negocjacjach związanych z fuzjami i przejęciami. W obszarze jego zainteresowań i praktyki pozostają również zagadnienia związane z czynami nieuczciwej konkurencji oraz porozumieniami ograniczającymi konkurencję. Tomasz doradza także w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi oraz reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Od kilku lat doradza również w zakresie ochrony danych osobowych. W związku z wejściem nowej regulacji unijnej (tzw. RODO) przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla przedsiębiorców, pracowników oraz informatyków, a także opracował liczne wzory dokumentów realizujących podstawowe obowiązki administratora danych osobowych oraz procesora. Przeprowadził także wiele przedsiębiorców, w tym spółek kapitałowych, przez wdrożenie RODO w firmie. Pełni funkcję stałego Inspektora Ochrony Danych w spółkach. Jest również  autorem publikacji na temat prawa pracy w czasopiśmie branżowym „Państwo i Prawo”. Specjalizacje: prawo gospodarcze, prawo pracy, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych, prawo administracyjne, postępowania cywilne i administracyjne
Call Now ButtonZADZWOŃ