Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Kategoria: ulga na innowacyjnych pracowników

ulga na innowacyjnych pracowników

Jakie są warunki skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników?

Zgodnie z uchwalonym Polskim Nowym Ładem, z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników będą mogli skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników do wykonywania działalności badawczo-rozwojowej. Pracownik będzie mógł zostać zakwalifikowany do ulgi jedynie w przypadku bezpośredniego zaangażowania w działalność badawczo-rozwojową. Przez pracowników zaangażowanych bezpośrednio w działalność badawczo-rozwojową rozumiani będą pracownicy, których: czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej…
Czytaj więcej

Dofinansowanie startupów w związku z wydatkami na wynagrodzenia oraz nakłady

Dofinansowanie dla Start-up Specyfika startupów objawia się poprzez duże nakłady inwestycyjne, które często przewyższają osiągnięty w pierwszych latach dochód. Pojawiające się na rynku podmioty coraz częściej opierają swój biznes na działalności badawczo-rozwojowej, przez wzgląd na rozwój gospodarki, potrzeby rynku i korzystne rozwiązania podatkowe przewidziane dla tego typu działalności. W związku z wejściem na rynek, nowo…
Czytaj więcej

ulga na innowacyjnych pracowników

Polski Nowy Ład – ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Nowy Polski Ład – przedsiębiorca zatrudniający pracowników B+R będzie mógł pomniejszych zaliczki na PIT

Call Now ButtonZADZWOŃ