Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Polski Nowy Ład – ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Polski Nowy Ład – ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

ulga na innowacyjnych pracowników

W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (tzw. Polski Ład) zaprezentowany został pakiet zmian w podatkach dochodowych, w ramach którego wprowadzone mają zostać kolejne ulgi dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową (obok obecnie funkcjonującej ulgi B+R oraz IP BOX).

Jednym z proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników. Ulga zakłada, że przedsiębiorca prowadzący działalność B+R będzie mógł odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy, koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R.

Oznacza to, że przedsiębiorca, który z uwagi na wysokość swojego dochodu lub odnotowanie straty w danym roku podatkowym nie skonsumuje w całości kosztów kwalifikowanych wynikających z ulgi B+R. nadwyżkę taką będzie mógł wykorzystać poprzez pomniejszenie zaliczek na PIT do przekazania, których zobowiązany jest jako płatnik.

Powyższa preferencja przysługiwać będzie wyłącznie względem osób uzyskujących wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, a także praw autorskich i ma być ograniczone do osób, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację prac badawczo-rozwojowych. Przez bezpośrednie zaangażowanie, zgodnie z projektem, rozumiane ma być uczestnictwo w działalności B+R przez co najmniej 50% ogólnego czasu pracy pracownika w danym miesiącu.

Podkreślenia wymaga, iż podatnik będzie mógł pomniejszać zaliczki podlegające przekazaniu do urzędu skarbowego dopiero po złożeniu zeznania podatkowego za rok, w którym poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R.

Planowana data wprowadzenia ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników to 1 stycznia 2022 r.

Call Now ButtonZADZWOŃ