Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Koniec z uchylaniem się przez KIS od kwalifikacji działalności podatników jako działalności badawczo-rozwojowej

Koniec z uchylaniem się przez KIS od kwalifikacji działalności podatników jako działalności badawczo-rozwojowej

dotacje dla firm 2024

Wiele przedsiębiorstw wykazuje zainteresowanie tematem ulg podatkowych, w szczególności ulgi B+R oraz IP Box. Ulgi te pozwalają bowiem znacząco obniżyć swoje zobowiązania podatkowe. Ulga IP Box umożliwia zastosowanie stawki podatku dochodowego 5% w stosunku do niektórych dochodów uzyskanych z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, np: programów komputerowych. Z kolei ulga B+R, pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania nawet 200% ponoszonych przez podatników kosztów działalności B+R. W praktyce oznacza to, że niemal każda złotówka wydana na wynagrodzenie pracownika realizującego prace B+R zatrudnionego na umowie o pracę, zlecenie lub o dzieło (z wyłączeniem umów typu B2B) pozwala pomniejszyć przychód trzy krotnie. Do kosztów kwalifikowanych, które pozwalają na pomniejszenie podstawy opodatkowania poza wynagrodzeniami pracowników zaliczyć można wydatki na materiały i surowców, odpisy amortyzacyjne, ekspertyz i opinie. Aby skorzystać z w/w ulg należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim prowadzona działalność musi posiadać cechy działalności badawczo-rozwojowej.

Ustawy podatkowe wprowadzają definicję działalności badawczo-rozwojowej odwołując się częściowo do definicji zawartych w Ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Podatnicy chcąc być pewni kwalifikacji swoich działań składali liczne wnioski o interpretacje do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jednak w praktyce Dyrektor KIS nie zawsze chciał wypowiadać się w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, tłumacząc że część definicji działalności B+R znajduje się poza przepisami podatkowymi, a konkretnie we wspomnianej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Powyższa praktyka ma jednak ulec zmianie wobec pisma Ministerstwa Finansów z dnia 12 czerwca 2023 r. DOP8.8012.19.2023. Ministerstwo Finansów wskazało bowiem, że to do Dyrektora KIS należy wyjaśnienie w interpretacjach indywidualnych, czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową i czy w związku z tym przysługują mu ulgi podatkowe.

Aktualnie trudno przesądzać, czy pismo będzie miało realny wpływ na umożliwienie podatnikom uzyskania odpowiedzi na to, czy ich działalność wypełnia znamiona działalności B+R. W praktyce bowiem, poza opisanym wyżej problemem występuje jeszcze inny, otóż Dyrektor KIS uzależnia wydanie interpretacji podatkowej od tego czy podatnik potwierdzi, że opisana przez podatnika w stanie faktycznym działalność wyczerpuje definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Wobec powyższych praktyk KIS, wydaje się, że najlepszym sposobem na bezpieczne skorzystanie z ulgi B+R jest przeprowadzenie rzetelnego audytu lub badania stanu techniki, ewentualnie zwrócenie się do jednostki naukowej o potwierdzenie przyjętej kwalifikacji.

W praktyce nasza Kancelaria współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi, które potwierdzają dokonaną przez podatników kwalifikację prowadzonej przez nich działalności jako działalności B+R

 

 

Call Now ButtonZADZWOŃ