Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Jakie są warunki skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników?

Jakie są warunki skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników?

ulga na innowacyjnych pracowników

Zgodnie z uchwalonym Polskim Nowym Ładem, z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników będą mogli skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników do wykonywania działalności badawczo-rozwojowej. Pracownik będzie mógł zostać zakwalifikowany do ulgi jedynie w przypadku bezpośredniego zaangażowania w działalność badawczo-rozwojową.

Przez pracowników zaangażowanych bezpośrednio w działalność badawczo-rozwojową rozumiani będą pracownicy, których:

  1. czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50 % lub
  2. czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo – rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zauważyć, iż ulga będzie dotyczyła innowacyjnych pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych, a także znajdzie zastosowanie w przypadku dochodów (przychodów) uzyskanych przez nich z tytułu praw autorskich. Ulga nie będzie miała zastosowania do zleceniobiorców i wykonawców prowadzących JDG, czyli nie obejmuje usług świadczonych w ramach umowy B2B.

Call Now ButtonZADZWOŃ