Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna podlega zwolnieniu podmiotowemu od podatku CIT.

Zwolnieniem podatkowym objęte będzie:

  • nieodpłatne nabycie mienia – np. od fundatora (podatkowo neutralne będzie wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora)
  • dochody osiągnięte przez fundację rodzinną z działalności gospodarczej dozwolonej ustawowo (art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej)

Zwolnienie nie będzie dotyczyć:

  • przychodów z najmu i dzierżawy: przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku używanych przez beneficjenta lub fundatora w ich działalności lub przez podmioty powiązane. W takim przypadku będzie miał zastosowanie 19% podatek CIT;
  • świadczeń dokonywanych przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta lub fundatora – opodatkowanie stawką podatku 15% CIT
  • mienia przekazanego w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej (przychód stanowiący wartość mienia pomniejsza się o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora) – opodatkowanie stawką podatku 15 % CIT
  • podatku od przychodów z budynków (podatek minimalny od nieruchomości), podatek od wynajmowanych nieruchomości przez fundację rodzinną; podstawą opodatkowania wartość podatkowa budynków pomniejszona o kwotę 10 milionów złotych – stawka 0,035% podstawy opodatkowania

W zakresie w jakim fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ustawy. o fundacji rodzinnej stawka podatku, o którym mowa w art. 19, wynosi 25% podstawy opodatkowania.

Jak jest opodatkowana fundacja rodzinna - hmplegal
Call Now ButtonZADZWOŃ