Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Co to jest test przedsiębiorcy?

Co to jest test przedsiębiorcy?

Zwrot „test przedsiębiorcy” został wykorzystany w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Finansów pn. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019 – 2022.

test-przedsiębiorcy

 

Zapowiadany przez Ministerstwo Finansów „test przedsiębiorcy” nakierowany będzie na ograniczenie skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne jako przychodów ze źródła „pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Lektura dokumentu prowadzi do wniosku, że w najbliższej perspektywie czasowej planowana jest ingerencja w definicję ustawową pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5b ustawy o PIT).

Niezależnie od tego można oczekiwać, że organy podatkowe lub rentowe poddadzą kontroli przedsiębiorców i ustalą czy zasadnie opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym. Zwrócono bowiem uwagę, że przepisy prawa podatkowego umożliwiają osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania osiąganych dochodów. Jak czytamy w przywołanym dokumencie:

 

„Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące kwalifikacji i rozliczania przychodów otrzymywanych przez te osoby nie zapewniają jednak, że korzystne rozwiązanie stosowane będzie jedynie do dochodów osiągniętych w związku z faktycznie prowadzoną działalnością gospodarczą.”

Test przedsiębiorcy oznacza więc planowaną weryfikację tzw. przedsiębiorców pod kątem rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej. Organy zweryfikują czy prowadzona działalność odpowiada faktycznie definicji ustawowej.

Kogo dotyczy test przedsiębiorcy?

Wieloletni Plan Finansów Państwa nie wskazuje konkretnie jaki zakres ma mieć „test przedsiębiorcy”. Należy jednak zakładać, że weryfikacji podlegać będą te podmioty, które zmieniły sposób opodatkowania lub podstawę świadczenia pracy z umowy o pracę na umowę o świadczenie usług. Niewątpliwie ryzyko kontroli dotyczy branży IT, w której pracownicy osiągają wysokie zarobki podlegające opodatkowaniu według stawki 32%.

Sankcje

Negatywny wynik testu przedsiębiorcy generuje poważne niebezpieczeństwa dla każdej ze stron umowy. Zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca mogą zostać obciążeni dodatkowymi ciężarami publicznoprawnymi. Zakwestionowanie formy współpracy może skutkować ustaleniem, że strony faktycznie łączyła umowa o pracę. W konsekwencji organ uzna, że to na pracodawcy spoczywały obowiązki płatnika zaliczki na podatek dochodowy oraz finansowanie części składki na ubezpieczenie społeczne. Faktycznym podatnikiem i ubezpieczonym jest jednak pracownik, który dodatkowo będzie musiał pogodzić się z wyższą stawką podatku i składek ZUS.

Czy można przygotować się do testu przedsiębiorcy?

Tak, zarówno zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy powinni przygotować się do „testu przedsiębiorcy”.

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą HMP dotyczącą doradztwa i zabezpieczenia sytuacji prawnopodatkowej przedsiębiorców.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ