Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Kto zarządza fundacją rodzinną?

Kto zarządza fundacją rodzinną?

Kto zarządza fundacją rodzinną?

Fundacja rodzinna posiada dwa główne ograny. Pierwszy to zgromadzenie beneficjentów. Drugi to zarząd. Fundacja rodzinna może również powołać radę nadzorczą. Organem, który sprawuje bieżący zarząd i reprezentuje fundację rodzinną wobec osób trzecich jest zarząd.

Kto wchodzi w skład Zarządu fundacji rodzinnej?

Zarząd jest obligatoryjnym organem fundacji rodzinnej. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. W Członkiem zarządu może być beneficjent. Nie może być to jednak osoba skazana prawomocnie za przestępstwa dotyczące obrotu gospodarczego oraz zarządzania majątkiem. Procedura powołania zarządu powinna być określona w statucie. W przeciwnym razie, zarząd powoływać będzie fundator. Po śmierci fundatora powołanie zarządu należeć będzie do rady nadzorczej w razie jej powołania, a w razie braku rady nadzorczej zgromadzenie beneficjentów. Co do zasady kadencja zarządu trwa 3 lata.

Jaki zadania wykonuje zarząd fundacji rodzinnej?

Zarząd fundacji rodzinnej pełni kluczową rolę w fundacji rodzinnej. Ustawa precyzyjnie określa zakres kompetencji zarządu, należy do niego m.in.: aktualizowanie spisu mienia fundacji rodzinnej, dokonywania miarkowania świadczeń w przypadku braku środków na pełną realizację świadczeń, spełnianie świadczenia przysługującego beneficjentowi, tworzenie listy beneficjentów. Zarząd odpowiada również za rozliczenia podatkowe.

Czy zarząd fundacji rodzinnej otrzymuje wynagrodzenie?

Zarząd fundacji rodzinnej może działać nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem. Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, przyjęto jako zasadę pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia. Członkom zarządu przysługuje jednak zwrot kosztów związany z udziałem w pracach zarządu.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ