Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Czy lista beneficjentów fundacji rodzinnej jest jawna? Czy spis beneficjentów fundacji rodzinnej jest publikowany w CRBR?

Czy lista beneficjentów fundacji rodzinnej jest jawna? Czy spis beneficjentów fundacji rodzinnej jest publikowany w CRBR?

O ile na poziomie rejestru fundacji rodzinnej możliwe jest utrzymanie poufności kręgu beneficjentów, o tyle na gruncie ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu już nie. Analizując treść w/w ustawy w oparciu o którą funkcjonuje w Polsce centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych (CRBR), dane beneficjentów fundacji rodzinnej powinny zostać wprowadzone do rejestru. Tymczasem dane z CRBR są dziś jawne dla każdego. Oznacza to, że jeżeli zarząd fundacji rodzinnej będzie chciał uniknąć odpowiedzialności karnej i finansowej, będzie musiał podać dane beneficjentów rzeczywistych w CRBR. Kłóci się to z postulatem poufności danych dotyczących beneficjentów fundacji rodzinnej. Jedynie na marginesie można zasygnalizować, że problematyka jawności CRBR była już przedmiotem analizy przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który krytycznie wypowiedział się o jawności tego rejestru np.: w Niemczech. Na ten moment beneficjent fundacji rodzinnej musi się liczyć z tym, że jego dane będą publikowane w jawnym rejestrze. Dodatkowym zagadnieniem jest to jak precyzyjnie należy opisywać w CRBR uprawnienia jakie przysługują beneficjentowi.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ