Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Czy spółka stosująca estoński CIT może udzielać pożyczek?

Czy spółka stosująca estoński CIT może udzielać pożyczek?

Forma opodatkowania jaką jest estoński CIT zyskuje na popularności, a wraz z nią kształtuje się praktyka interpretacyjna i orzecznicza, w tym w zakresie udzielania przez taką spółkę pożyczek. Nie ma prawnych ograniczeń dotyczących możliwości udzielania przez spółkę stosująca estoński CIT pożyczek, sporne pozostają jednak konsekwencję podatkowe dotyczące takiej pożyczki. Otóż, 12 maja 2023 r. zapadł istotny wyrok WSA w Gliwicach (sygn. I SA/Gl 93/23) dotyczący spornego zagadnienia opodatkowania w ramach estońskiego CIT pożyczek udzielanych podmiotom powiązanym.

Czy każda pożyczka stanowi ukryty zysk w estońskim CIT?

Przypomnijmy, że istotnym walorem estońskiego CIT jest odroczenie obowiązku podatkowego do momentu faktycznej dystrybucji zysku wypracowanego przez spółkę. Dodatkowo, przepisy przewidują atrakcyjny mechanizm zaliczenia części podatku zapłaconego przez spółkę na poczet podatku od dywidendy wspólnika, co powoduje, że efektywne opodatkowanie na poziomie spółki i wspólnika jest niższe niż w przypadku spółki opodatkowanej na klasycznych zasadach CIT. Szerszej na ten temat pisaliśmy we wpisie Estoński CIT 2.0 na przykładach – Polski Nowy Ład.

Jednakże, poza faktyczną dystrybucją zysków w ramach estońskiego CIT występują także inne kategorie dochodów, które mogą skutkować koniecznością zapłaty podatku na bieżąco. W szczególności chodzi tu o dochód z tzw. ukrytych zysków. W myśl przepisów ukryte zyski to zasadniczo świadczenia wykonane w związku z prawem do udziału w zysku inne niż podzielony zysk, których beneficjentem jest udziałowiec (akcjonariusz, wspólnik) lub podmiot powiązany. W przepisach wymieniono także przykładowy katalog świadczeń, które mogą stanowić ukryte zyski wskazując m.in. na kwotę pożyczki udzielonej przez spółkę udziałowcowi (akcjonariuszowi, wspólnikowi) lub podmiotom powiązanym.

Powyższe oznacza, że udzielenie przez Spółkę opodatkowaną estońskim CIT pożyczki np. spółce siostrze lub udziałowcowi może wiązać się z koniecznością zapłaty estońskiego CIT od wartości udzielonej pożyczki według stawki 10% lub 20% w zależności od tego czy mamy do czynienia z małym podatnikiem czy nie. To w dalszej konsekwencji oznacza, że opodatkowanie w formule estońskiego CIT może być znacząco mniej atrakcyjne dla podmiotów, które korzystają z różnych form wewnętrznego finansowania.

Czy jednak zawsze pożyczka udzielona przez podmiot opodatkowany estońskim CIT będzie stanowiła ukryty zysk?

Zdaniem Krajowej Informacji Skarbowej – tak. W wydawanych interpretacjach podatkowych organ przyjmuje, że skoro pożyczki zostały wymienione w przykładowym katalogu świadczeń mogących stanowić ukryte zyski to poniekąd automatycznie każda taka pożyczka będzie wiązać się z koniecznością zapłaty podatku.

Przeciwko takiej interpretacji opowiedział się WSA w Gliwicach wskazując, że dla oceny czy w istocie dane świadczenie stanowi ukryty zysk nie jest wystarczające odwołanie się do przykładowego katalogu, ale konieczna jest każdorazowa analiza czy w określonych okolicznościach świadczenie to ma związek z prawem do udziału w zysku, czy stanowi ono swego rodzaju substytut podziału zysku w formie wypłaty dywidendy.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem sądu, że nie każda pożyczka udzielana przez podatnika estońskiego CIT udziałowcom lub podmiotom powiązanym stanowi ukryty zysk. Przeciwko takiej kwalifikacji mogą przemawiać w szczególności ustalone rynkowe warunki spłaty pożyczki czy sam cel udzielenia pożyczki i sposób faktycznego wykorzystania pożyczki.

Wskazane orzeczenie jest pierwszym znanym nam orzeczeniem dotyczącym problematyki opodatkowania pożyczek udzielanych przez podatników estońskiego CIT. Pozostaje mieć nadzieję, że wynikające z niego tezy zostaną zaadaptowane w kolejnych orzeczeniach sądowych i skłonią organy podatkowe do zmiany dotychczasowej interpretacji przepisów.

 

 

Call Now ButtonZADZWOŃ