Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) tarczą dla przedsiębiorców?

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) tarczą dla przedsiębiorców?

Do tej pory odpowiednie klasyfikowanie towarów i usług w celach podatkowych było dla przedsiębiorców nie lada wyzwaniem. W razie niepewności trudno było uzyskać pomoc organów podatkowych. Do wniosku o indywidualną interpretację podatkową nie można załączyć szczegółowej dokumentacji. Organ widząc problem klasyfikacyjny odsyłał podatnika do Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi. GUS jest uprawniony do wydania opinii, która jednak nie jest wiążąca dla organów podatkowych. Błędne koło się zamyka, a przedsiębiorca nie ma pewności co do właściwych stawek pomimo swojej najlepszej woli. To ulega zmianie.

Ograniczenie niepewności

WIS to wiążąca decyzja administracyjna o klasyfikacji określonych towarów i usług na potrzeby opłacenia podatku VAT. Ułatwia nie tylko stosowanie obniżonych stawek podatku ale również dotrzymania innych obowiązków nałożonych na podatnika takich jak mechanizm podzielonej płatności, obowiązkowy dla niektórych usług. Usprawni także analizę ofert w ramach zamówień publicznych.

Wnioskodawca przedstawia organowi opis towaru, usługi bądź kilku towarów i usług które łączą się w jedno świadczenie. Do opisu można załączyć dokumentację techniczną, zdjęcia i inne materiały. Organ zobowiązany jest do ich zidentyfikowania według odpowiedniej klasyfikacji oraz podać właściwą stawkę podatku VAT. W razie potrzeby może on przeprowadzić we własnym zakresie niezbędne badania i analizy. Związane jest to z formą WIS jaką jest decyzja administracyjna, podczas gdy dotychczas wykorzystywana indywidualna interpretacja podatkowa wydawana jest w formie postanowienia. Pozwala to organowi podatkowemu na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy i kształtowanie uprawnień wnioskodawcy, co do tej pory nie miało miejsca. Wspomniane postanowienie ograniczało się do podania następstw opisanej we wniosku sytuacji nie odnosząc się do adekwatności opisu.

Opłata urzędowa od wniosku wynosi 40 PLN pomnożone przez liczbę towarów oraz usług składających się w ocenie wnioskodawcy razem na jedną czynność. Organ podatkowy (dyrektor izby administracji skarbowej) powinien wydać WIS bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. W razie potrzeby wykonania przez organ dodatkowych badań i analiz 3 miesięczny termin zaczyna biec od momentu otrzymania ich wyników.

Klasyfikacja w zależności od towaru czy usługi będzie dokonana w oparciu o:

  • Nomenklaturę scaloną (CN)
  • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015)

Wnioskodawca

Ustawodawca wyznaczył 3 grupy wnioskodawców: podatników posiadających NIP, zamawiających w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz podmioty dokonujące lub zamierzające dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a ustawy o VAT. W związku z tym podatnik zwolniony podmiotowo z VAT który dokonuje lub zamierza dokonywać krajowej dostawy towarów, importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów także może uzyskać WIS.

Poziom ochrony i wykorzystanie WIS przez innego podatnika

WIS swoją treścią wiąże organy podatkowe względem wnioskodawcy w odniesieniu do konkretnych towarów i usług których dotyczy. Nie jest możliwe skuteczne zakwestionowanie oznaczonej w oparciu o uzyskaną WIS stawki VAT, o ile oferowany towar, usługa lub świadczenie złożone będą odpowiadać opisowi zawartemu we wniosku.

Także podmioty inne niż wnioskodawca będą mogły powołać się przed organem podatkowym na cudzą WIS, o ile przedmiotem ich transakcji będzie ten sam towar lub usługa.

Okres przejściowy

Już od 1 listopada 2019 r. można wystąpić z wnioskiem o WIS, jednak dotyczyć on może stanu prawnego który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020r.

Potencjalne problemy i rozwiązania

Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej jest korzystne dla przedsiębiorców. Poprawia ich ochronę przy ustalaniu właściwej stawki VAT względem indywidualnej interpretacji podatkowej. Podobnymi, już stosowanymi instytucjami są wiążąca informacja taryfowa dla ceł i wiążąca informacja akcyzowa. Wcześniejsze doświadczenia pozwalają przewidzieć sposób funkcjonowania nowych przepisów. WIS jako narzędzie wymaga umiejętnego wykorzystania. Podstawową strategią organów podatkowych będzie podważanie zgodności opisu usługi z oferowanym świadczeniem. W związku z tym już na poziomie konstruowania wniosku, szczegółowego opisu czy wyboru właściwej dokumentacji wymagane jest doświadczenie oraz biegłość w sprawach podatkowych.

W razie potrzeby profesjonalnej pomocy w tworzeniu wniosku, czy analizy zakresu ochrony cudzej WIS zapraszamy do kontaktu z zespołem HMP poprzez formularz na stronie lub telefonicznie.

 

Call Now ButtonZADZWOŃ