Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Organy potwierdzają, że twórcy gier komputerowych mogą skorzystać z ulgi B+R

Organy potwierdzają, że twórcy gier komputerowych mogą skorzystać z ulgi B+R

tworzenie gier komputerowych i aplikacji B+R

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) to zachęta podatkowa umożliwiająca odliczenie od podstawy opodatkowania podatkami dochodowymi wydatków związanych z prowadzoną działalnością B+R tzw. „kosztów kwalifikowanych”. Od 2018 r. w ramach ulgi odliczeniu podlega 100% wartości kosztów kwalifikowanych, bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa. Ulgę B+R można stosować bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, choć istnieją pewne branże, w których korzystanie z ulgi B+R jest szczególnie popularne (np.: automotive, chemia i farmaceutyki, produkcja przemysłowa, IT, automatyka, robotyka, przetwórstwo spożywcze) w ostatnim czasie coraz chętniej z ulgi korzystają twórcy gier komputerowych.

Organy podatkowe pozytywnie oceniają działania twórców gier, kwalifikując ją jako działalność B+R czemu dają wyraz w interpretacjach podatkowych

 

 • Etapy produkcji gier komputerowych a działalność B+R

Interpretacja z 7 sierpnia 2019

Spółka zajmuje się tworzeniem gier komputerowych. Organ podatkowy zgodził się, że następujące fazy produkcji mogą zostać zakwalifikowane jako działalność B+R:

 • Faza preprodukcji – opracowanie założeń; wykonanie dokumentacji projektu; wytworzenie grafik koncepcyjnych
 • Faza produkcji – kreacja assetów graficznych; kreacja postaci; tworzenie elementów programistycznych; wykonanie poziomów, animacji, filmów, muzyki czy dźwięków
 • Przygotowanie do publikacji – przeprowadzenie szeregu restrykcyjnych testów jakościowych, na które składają się zarówno testy wewnętrzne oraz zewnętrzne
 • Wsparcie po publikacji – głównie chodzi o opracowywanie dodatkowej zawartości (DLC), wyklucza się z prac B+R poprawki mające usuwać wykryte po premierze błędy gry.

Wnioskodawca słusznie nie zaliczał do prac B+R działalności promocyjno-reklamowej.

 

 • Produkcja funkcjonalności do gier komputerowych jest działalnością B+R

Interpretacja z 30 czerwca 2019

Grupa jest jednym z czołowych producentów, wydawców i dystrybutorów gier na komputery osobiste oraz konsole. W ramach swojej działalności zajmuje się funkcjonalnościami platformy cyfrowej dystrybucji gier wideo oraz funkcjonalnościami systemów wykorzystywanych w grach wideo typu free2play. Rozwój obu z nich został uznany za działalność B+R przez organ podatkowy. Za przykładowy projekt związany z funkcjonalnościami do gier można wskazać opracowanie trybu PvP na potrzeby gry wideo, która ma być wieloplatformową (mobilną i multi-stacjonarną) grą logiczną posiadająca tryby dla jednego gracza i wielu graczy.

 

 • Produkcja gier mobilnych to działalność B+R, ale naprawa bugów po zakończeniu procesu produkcji już nie

Interpretacja z 6 września 2017

Spółka jest jednym z czołowych producentów gier komputerowych na przeglądarki internetowe oraz urządzenia mobilne. Organ podatkowy zgodził się, że rozwój nowej gry może zostać uznany za działalność B+R. Uznał natomiast, że prace mające na celu eliminacje problemów, które nie zostały wykryte podczas procesu produkcji nie mogą zostać uznane za działalność B+R.

 

 • Rozwój pojedynczej gry oraz ogólny rozwój technologii gier jest działalnością B+R

Interpretacja z 21 marca 2017

Spółka jest jednym z największych deweloperów oraz dystrybutorem gier komputerowych w Polsce. Jednym z jej głównych obszarów zainteresowania jest produkcja wysokobudżetowych gier komputerowych na główne platformy. Spółka w ramach swojej działalności wyodrębniła wewnętrzny dział B+R, który koncentruje się w swoich pracach na działaniach związanych z rozwojem gier komputerowych (produktów, procesów oraz technologii). Prace działu mogą dotyczyć:

 • ogólnego rozwoju w obszarze technologii związanych z produkcją gier komputerowych (np. rozwój mechanizmów generujących wirtualny świat)
 • pojedynczej gry (np. rozwój świata wirtualnego w jednym konkretnym produkcie; postacie z gier)

Wskazano również, że prace realizowane w ramach zespołu B+R mogą dotyczyć całych produktów lub jedynie ich fragmentów. Organ podatkowy zgodził się, że działalność realizowana w ramach działu B+R może zostać uznana za działalność B+R.

 

 • Katalog działań będących działalnością B+R w branży gier komputerowych

Interpretacja z 3 listopada 2016

Wnioskodawca jest jednym z czołowych producentów, wydawców i dystrybutorów gier na komputery osobiste oraz konsole. Organ podatkowy uznał, że następujące działania mogą być uznane za wykonywane w ramach działalność B+R:

 • tworzenie oprogramowania systemów rozgrywki jednoosobowej, jak i wieloosobowej
 • projektowanie wraz z implementowaniem interfejsu użytkownika wraz z jego oprawą graficzną,
 • tworzenie i doskonalenie oprogramowania silników gier wideo oraz ich poszczególnych modułów,
 • tworzenie zaplecza narzędziowego, prowadzenie prac nad zapewnieniem płynności rozgrywki, opracowanie technicznych aspektów produktu (np. symulatora fizyki),
 • sporządzanie szkiców koncepcyjnych oraz wysokiej jakości ilustracji,
 • przygotowanie szkiców, grafik oraz modeli 3D
 • tworzenie obiektów 2D i 3D (ukształtowania terenu czy przedmioty)
 • projektowanie poziomów do gier wideo
 • tworzenie animacji, sekwencji rozgrywki, przerywników filmowych,
 • tworzenie wizualnych efektów specjalnych,
 • projektowanie oraz implementowanie systemów rozgrywki związanych z zasadami gry, interakcją między grą a graczem, schematami przebiegu rozgrywki,
 • tworzenie oprogramowania sztucznej inteligencji,
 • pisanie scenariuszy oraz tworzenie zestawów zadań głównych oraz pobocznych,
 • wykonywanie testów pod kątem prawidłowości przebiegu rozgrywki gier wideo, zgłaszanie błędów oraz weryfikacja tych poprawionych.

 

 • Produkcja DLC to działalność B+R

Interpretacja z 3 luty 2017

Spółka zajmuje się produkcją gier wideo opartych na własnych markach oraz, jednocześnie, jest globalnym wydawcą wyprodukowanych przez siebie gier. W przedstawionym stanie faktycznym organ podatkowy zgodził się, że produkcja DLC tj. produkcja nowych, zmienionych lub ulepszonych rozszerzeń do podstawowych wersji gier, w tym także niedostępnych wcześniej elementów, których uruchomienie wymaga posiadania wcześniej wydaje gry to działalność B+R. Nie ma również znaczenia czy dodatek zostanie udostępniony odpłatnie czy nieodpłatnie.

 

HMP jest kancelarią doradztwa podatkowego profesjonalnie zajmującą się obsługą podmiotów mających zamiar skorzystać z preferencji podatkowych lub korzystających z ulgi B+R. W 2019 roku HMP zrealizowało szereg projektów dotyczących tych preferencji koncentrując się na odpowiedzialnym i bezpiecznym wdrożeniem ulgi B+R. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

 

 

Call Now ButtonZADZWOŃ