Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Czy podatnik może zapytać czy przekształcenie spółki stanowi schemat podatkowy?

Czy podatnik może zapytać czy przekształcenie spółki stanowi schemat podatkowy?

Dotychczas Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) odmawiał wydawania interpretacji podatkowych w sprawach MDR tłumacząc, że przepisy dotyczące obowiązków raportowania schematów podatkowych, nie stanowią przepisów prawa podatkowego podlegających wykładni w drodze interpretacji indywidualnej.

Ze stanowiskiem KIS, nie zgadzają się sądy administracyjne. W wyroku z dnia 13 maja 2020 roku, sygn. I SA/Po 39/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że organ zobowiązany jest do merytorycznego rozpoznawania wniosku o wydanie interpretacji podatkowej w sprawie ustalenia czy wnioskodawca będzie zobowiązany do przekazywania informacji o realizowanych transakcjach łańcuchowych, których jest uczestnikiem w ramach przepisów MDR. Jest to kolejny wyrok prezentujący korzystny dla podatników pogląd. Na tle zbliżonego stanu faktycznego poprzednio wydany został również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2020 roku, sygn. I SA/Go 61/20. W tym przypadku sąd wskazał na potrzebę zajęcia przez KIS stanowiska czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zrealizowana zostanie korzyść podatkowa w rozumieniu Ordynacji podatkowej, co w następstwie spowoduje po  jej stronie obowiązek raportowania schematu podatkowego.

Jak wynika z przywołanych wyroków, Sądy uznały, że przepisy MDR stanowią przepisy prawa podatkowego z racji uregulowania ich w ustawie podatkowej.

Warto zatem korzystać z możliwości jakie daje nam orzecznictwo i usuwać wątpliwości jaki powstają na gruncie przepisów MDR w drodze interpretacji indywidualnej.

 

 

Call Now ButtonZADZWOŃ