Czy podatnik może zapytać czy przekształcenie spółki stanowi schemat podatkowy?

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych od początku budziły kontrowersje i były niejasne. Nie dziwi zatem, że podatnicy zaczęli zwraca się o ich interpretacje. Dotychczas jednak KIS odmawiał ich wykładni, pozostawiając wnioski bez rozpoznania. Ostatnie orzeczenia sądów administracyjnych wskazują jednak, że stanowisko KIS było błędne, a organ będzie musiał zająć się licznymi wnioskami dotyczącymi niejasnych przepisów MDR.