Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Ulga B+R – najnowsze interpretacje (lipiec 2019)

Ulga B+R – najnowsze interpretacje (lipiec 2019)

Wykonanie badań produktu nie jest działalnością B+R

25 lipca 2019

0111-KDIB1-3.4010.203.2019.2.PC

Organ podatkowy uznał, że działalność podatnika polegająca na opracowaniu nowego produktu (kosmetyków) stanowi działalność B+R.  W ramach tej działalności podatnik poszukuje innowacyjnych surowców oraz ciekawych rozwiązań produkcyjnych, które usprawnią proces produkcji, recepturuje produkty, poszukuje odpowiednich składników, testy laboratoryjne każdego z nowych składników, testy stabilności składników w recepturze, testy działania produktu kosmetycznego (wewnętrzne), opracowywanie pełnej receptury wraz ze sposobem produkcji.

Incydentalny długotrwały projekt B+R to nie prace systematyczne

23 lipca 2019

0114-KDIP2-1.4010.208.2019.3.MR

Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym uznania za działalność badawczo-rozwojową aktywności polegającej na realizacji nowatorskiego projektu, który dotyczył kompleksowego zarządzania dworcami autobusowymi. Działania spółki obejmowały wersje pilotażowe oraz były prowadzone przez specjalny zespół zadaniowy. Realizacja projektu została rozpoczęta w 2015 roku. W ramach projektu można było wydzielić kilka modułów. Wszystkie okoliczności świadczą o innowacyjności oraz kompleksowości prac. Natomiast organ podatkowy uznał, że skoro wszelkie moduły zostały opracowane w ramach jednego projektu to nie można mówić o działalności badawczo-rozwojowej, gdyż aktywność podatnika miała charakter incydentalny, a nie systematyczny. Dopuszczono jednak, że ewentualne przyszłe inwestycje, które w ramach nowych projektów będą obejmować dalsze usprawnianie wykonanych prac, mogą zostać zakwalifikowane jako działalność B+R.

Dochód uzyskany ze sprzedaży prototypów nie pozbawia podatnika ulgi B+R

12 lipca 2019

0111-KDIB1-3.4010.134.2019.3.JKT

Organ podatkowy zgodził się, że odpłatność za prototyp nowego produktu sprzedany po cenie odpowiadającej podzespołom produkowanym seryjnie nie stanowi zwrotu poniesionych wydatków w rozumieniu art. 18 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym i nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi B+R.

Niespójne stanowisko w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz inne koszty pracownicze

5 lipca 2019 0111-KDIB1-3.4010.201.2019.2.JKT

19 lipca 2019 DD6.054.18.2019 odpowiedź na interpelację

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stanął na stanowisku, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatek mieszkaniowy oraz kwoty wynagrodzeń i składek proporcjonalnie przypisane do dni nieobecności pracownika (zarówno w przypadku urlopu jaki i niezdolności do pracy) nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

Dwa tygodnie później podsekretarz stanu w MF zajął zgoła odmienne stanowisko. Bezpośrednio wskazał, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop może być uznany za koszt kwalifikowany. Dodatkowo z pisma wynika, że za taki koszt powinny zostać uznane wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz ich ekwiwalenty.

Podobnie WSA w Warszawie (sygn. Akt  III SA/Wa 2665/18) uznał, że pracodawca może ująć w kosztach kwalifikowanych także tę część wynagrodzenia, która przypada na czas urlopu, choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności.

Projektowanie i wytworzenie zindywidualizowanych linii produkcyjnych jako działalność B+R

3 lipca 2019

0114-KDIP2-1.4010.259.2019.1.MR

Uznano za działalność B+R prace Spółki polegające na wytwarzaniu i sprzedaży zindywidualizowanej linii produkcyjnej. Prace te obejmowały: opracowywanie założeń; konstrukcję mechaniczną; opracowanie oprogramowania sterującego; kalibrację prototypu linii oraz etap weryfikacji i testów. Spółka wskazała, że opracowywana linia produkcyjna ma każdorazowo charakter prototypu.

Brak możliwości zaliczenia kosztów podwykonawstwa świadczonego przez przedsiębiorców

1 lipca 2019

0115-KDIT3.4011.179.2019.2.PSZ

Organ podatkowy wskazał, że w katalogu kosztów kwalifikowanych wskazanym w art. 26e ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma kosztów związanych z zakupem usług od podmiotów świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jedynie w przypadku zatrudnienia podwykonawców w spółce na podstawie umowy o pracę, o dzieło lub zlecenia istnieje możliwość uznania związanych z tym kosztów za koszty kwalifikowane.

Call Now ButtonZADZWOŃ