Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Czy warto zmienić formę prawną prowadzonej działalności w celu skorzystania z Estońskiego CIT?

Czy warto zmienić formę prawną prowadzonej działalności w celu skorzystania z Estońskiego CIT?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 2021 roku w Polsce obowiązywać będzie nowy model podatku dochodowego tzw. estoński CIT. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że z nowej preferencji podatkowej skorzystać będzie mogło ok. 200 tys. firm.

Kto skorzysta z preferencji?

Nowe rozwiązanie dedykowane jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką akcyjnym, to tylko te które spełniają następujące warunki:

  1. posiadają status małego lub średniego przedsiębiorcy;
  2. ich udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie osoby fizyczne;
  3. nie posiadają udziałów w innych spółkach;
  4. ich roczny przychód nie przekracza 50 mln zł;
  5. zatrudniają (lub będą zatrudnia) co najmniej trzech pracowników.

Jeżeli więc jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki osobowej lub jednoosobowej działalności gospodarczej powinieneś rozważyć przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Samo przekształcenie powinna jednak poprzedzić analiza potencjalnych korzyści. Estoński CIT nie będzie bowiem korzystny dla każdej firmy. Znaczenie będzie miało to jaki dochód firma osiąga, jakie ma plany inwestycyjne, jakie ryzyko gospodarcze ponosi, czy korzysta z innych preferencji podatkowych, takich jak wsparcie na nowe inwestycje lub ulgi B+R oraz IP-BOX.

Na czym polega i jakie korzyści daje Estoński CIT?

Dziś spółki kapitałowe płacą miesięczne zaliczki CIT oraz podatek roczny. Stawka podatku wynosi co do zasady 19% (mali podatnicy płacą CIT według stawki 9%). Zysk po opodatkowaniu przekazywany jest zazwyczaj na wypłatę dywidendy lub na kapitały zapasowe/rezerwowe. Wypłata dywidendy rodzi obowiązek poboru podatku PIT według stawki 19%. Efektywnie więc wspólnik prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, ponosi koszt podatkowy według stawki 34,39%(!).

Korzyści estońskiego CIT

1. odroczenie poboru podatku – podatek płacony jest dopiero w momencie faktycznego uwolnienia zysku (wypłaty zysku wspólnikowi), oznacza to że podatnik zamiast płacić zaliczkę CIT będzie mógł ją przeznaczyć na inwestycje;

2. efektywnie niższą stawka podatku dochodowego –  wspólnik nadal będzie płacić podatek PIT od dywidendy na poziomie 19% ale na poczet tego podatku zaliczy podatek zapłacony przez Spółkę według stawki 25% lub 15% w przypadku małego podatnika, dodatkowo stawka CIT będzie mogła zostać obniżona o 5% jeżeli firma poniesie odpowiednie wydatki inwestycyjne. Efektywnie więc, według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego koszt podatkowy dla wspólnika spółki kapitałowej standardowo zmniejszy się z 34,39% do 30% a w przypadku odpowiednich dużych nakładów inwestycyjnych do 25%;

3. uproszczona ewidencja podatkowa.

Wady estońskiego CIT

Preferencja określana jako estoński CIT jest konkurencją w stosunku do obecnych ulg podatkowych. Wybierając ten model opodatkowania, spółka rezygnuje z możliwości korzystania z ulgi B+R, IP-BOX oraz zwolnień strefowych oraz PSI. Warunki podmiotowe stanowią ograniczenia w możliwości pozyskiwania inwestora lub rozbudowania struktury kapitałowej o spółki zależne. Wybierając model estoński podatnik decyduje się na jego stosowanie przez okres 4 lat podatkowych. W razie wypłaty zysku lub po wyjściu z systemu estońskiego pobierany jest podatek dochodowy, który może być rozłożony na raty.

Liczby podawane przez Ministerstwo Finansów / Polski Instytut Ekonomiczny

118 tys. zł  – tyle średnio, co roku pozostanie na kontach firm wybierających system estoński (nie jest to kwota oszczędności podatkowej lecz kwota podatku która zostaje w firmie do czasu jej uwolnienia do wspólnika)

2 mln – tyle firm potencjalnie będzie mogło skorzystać z systemu estońskiego (zakładając możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.)

+ 2 proc. PKBo tyle ma wzrosnąć PKB w związku z aktywnością inwestycyjną „podatników estońskich”

 

Czy warto wobec tego zmienić formę prawną prowadzonej działalności w celu skorzystania z Estońskiego CIT?

Odpowiedź na to pytanie zależy od sytuacji konkretnego podatnika. Na pewno spółki osobowe oraz osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze powinny ostrożnie podchodzić do decyzji o zmianie formy prawnej i przekształceniu się w spółkę kapitałową. Zachęcamy do kontaktu, celem weryfikacji potencjału firmy na skorzystanie z nowej preferencji.

 

 

 

Call Now ButtonZADZWOŃ