Katowice, Kosciuszki 37
+48 509 642 001 +48 516 929 565
biuro@hmplegal.pl

Jak skorzystać z ulgi B+R?

Obliczanie ulgi B+R w praktyce

Ulga B+R pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych – określonych wydatków związanych z prowadzoną działalnością B+R takich jak wynagrodzenia pracowników zatrudnionych (od 2018 r. także pracujących na podstawie umowy zlecenia i o dzieło) i w celu realizacji prac B+R oraz składki na ubezpieczenia społeczne tych pracowników, nabycie materiałów i surowców związanych z działalnością B+R czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R.

Poniżej prezentujemy etapy wdrażania ulgi. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani praktycznymi aspektami kalkulacji ulgi zapraszamy do kontaktu.

1

Inwntaryzacja działalności badawczo-rozwojowej w firmie

Rozpoczynamy od ustalenia jakie prace badawczo-rozwojowe są prowadzone. Weryfikujemy czy prace mieszczą się w katalogu ustawowym.

2

Identyfikacja kosztów kwalifikowanych

Po ustaleniu jakie prace badawczo-rozwojowe są prowadzone w firmie, identyfikujemy koszty ponoszone na te prace.

3

Opracowanie dokumentacji formlanoprawnej
oraz ewidencyjnej

W celu prawidłowego ewidencjonowania prac badawczo-rozwojowych oraz ponoszonych kosztów, opracowujemy dokumentację formlanoprawną,

4

Kontrola rozliczenia rocznego

Przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego weryfikujemy ewidencję kosztów kwalifikowanych.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy wdrożeniu ulgi B+R

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ WDROŻENIA ULGI B+R

Ulga badawczo-rozwojowa od 2018 r.

Od 2018 r. odliczeniu podlega 100% kosztów kwalifikowanych, co de facto oznacza możliwość dwukrotnego zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego limit wynosi 150%.

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa (B+R)?

Działalność B+R – definicja: działalność B+R to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Poniżej przedstawiamy przykłady działalności B+R na podstawie indywidualnych interpretacji podatkowych. 

1

prace nad nowymi technologiami produkcji

2

optymalizacja parametrów jakościowych i metod produkcji

3

tworzenie nowych produktów

4

tworzenie nowych produktów

5

prace nad nowymi technologiaulepszanie i modyfikacje istniejących produktówmi produkcji

6

wytwarzanie zindywidualizowanych produktów i ich modyfikacje.

Call Now ButtonZADZWOŃ